Domov
10.12.2011: Lumarjev dan odprtih vrat na hiši EOS v Šmartnem pri Slovenj Gradcu PDF natisni E-pošta
Dogodki - Prihajajoči dogodki
Petek, 02 December 2011 00:00

V soboto 10.12.2011 vas iz podjetja Lumar med deseto in šestnajsto uro vljudno vabijo, da jih obiščete v Šmartnem pri Slovenj Gradcu na še zadnjem dnevu odprtih vrat Lumar hiš v letu 2011.

Lumar-EOS-142-Smartno-pri-Slovenj-Gradcu

Več ...
 
20.12.2011: Brezplačni seminar Zelena gradnja PDF natisni E-pošta
Dogodki - Prihajajoči dogodki
Ponedeljek, 19 September 2011 00:00

Podjetje Zelena gradnja organizira brezplačne seminarje.

zelena-gradnja-logo

Aktualne teme:

 1. Javni razpis za nepovratna sredstva Eko sklada j.s. za namen spodbujanja občanov za nove naložbe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.
 2. Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev Eko sklada za namen gradnje hiš in obnove stavb v nizko energijskem ali pasivnem standardu.
 3. Predstavitev gradnje pasivne hiše v klasični izvedbi za katero smo pridobili certifikat zrakotesnosti po pravilniku Passivhaus instituta.
 4. Predstavitev sistema zelene gradnje sodobnih nizkoenergijskih in pasivnih hiš v Slovenji.
 5. Predstavitev paketa "SVETOVANJE" samograditeljem in investitorjem.

Seminar je brezplačen, vendar je obvezna prijava.

Seminar bo izveden v naslednjih terminih:

 • 25.08.2011 (četrtek), od 17:00 do 19:00, v predavalnici v prostorih Remax Vogal nepremičnin na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani.
 • 15.09.2011 (četrtek), od 17:00 do 19:00, v predavalnici v prostorih Remax Vogal nepremičnin na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani.
 • 29.09.2011 (četrtek), od 17:00 do 19:00, v predavalnici v prostorih Remax Vogal nepremičnin na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani.
 • 13.10.2011 (četrtek), od 17:00 do 19:00, v predavalnici v prostorih Remax Vogal nepremičnin na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani.
 • 27.10.2011 (četrtek), od 17:00 do 19:00, v predavalnici v prostorih Remax Vogal nepremičnin na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani.
 • 08.12.2011 (četrtek), od 17:00 do 19:00, v predavalnici v prostorih Remax Vogal nepremičnin na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani.
 • 20.12.2011 (torek), od 17:00 do 19:00, v predavalnici v prostorih Remax Vogal nepremičnin na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani.
 • 12.01.2012 (četrtek), od 17:00 do 19:00, v predavalnici v prostorih Remax Vogal nepremičnin na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani.
 • 25.01.2012 (sreda), od 17:00 do 19:00, v predavalnici v prostorih Remax Vogal nepremičnin na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani.

Vir: www.zelenagradnja.si

 
Nov javni poziv za kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in drugih zasebnikov PDF natisni E-pošta
Finančne vzpodbude - Kredit
Torek, 03 Maj 2011 00:00

V petek, 29. aprila je bil v Uradnem listu RS, št. 32/2011 objavljen nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 46PO11, ki ponuja 20 milijonov EUR za ugodno kreditiranje različnih naložb na področjih varstva okolja.

EkoSklad-1

Upravičene osebe lahko pridobijo ugoden kredit za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, to je proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije in izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije. Krediti so na voljo še za naložbe v zmanjšanje drugih emisij v zrak, za naložbe na področju gospodarjenja z odpadki, vključno z zamenjavo azbestnih strešnih kritin, naložbe na področju varstva voda, učinkovite rabe vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo ter letos tudi za začetne naložbe v nekatere okoljske tehnologije.

Posamezen kredit lahko doseže do 2 milijona eurov, za vsako vrsto naložbe pa javni poziv določa tudi najvišji odstotek priznanih stroškov, ki jih investitor lahko financira z ugodnim kreditom Eko sklada.

Najnižja letna obrestna mera za te kredite je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, pri čemer se ob dodelitvi kredita morebitna državna pomoč ugotavlja in dodeljuje po pravilu "de minimis" oziroma po pravilih dodeljevanja regionalnih državnih pomoči. Za kredite za naložbe v naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije pa je določena obrestna mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki se določi tako, da ne zagotavlja pomoči države. Odplačilna doba kreditov z vključenim moratorijem je največ 15 let oziroma do 5 let za nakup opreme in vozil skladno z določbami javnega poziva. Dovoljen je največ enoletni moratorij na odplačilo glavnice kredita.

Vir: www.ekosklad.si

 
Ugodni krediti Eko sklada za občane PDF natisni E-pošta
Finančne vzpodbude - Kredit
Petek, 08 April 2011 00:00

Nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 45OB11 ponuja občanom 8 milijonov eurov sredstev za različne naložbe varstva okolja, kot so :

 • vgradnja sistemov za ogrevanje s kotlom na lesno biomaso ali kondenzacijskim kotlom
 • priklop na daljinsko ogrevanje
 • vgradnja učinkovitih sistemov prezračevanja
 • vgradnja solarnega sistema ali učinkovite toplotne črpalke
 • pridobivanje električne energije s pomočjo obnovljivih virov energije ali mikro soproizvodnja električne energije in toplote
 • ukrepi v zmanjšanje toplotnih izgub stanovanjskih stavb (zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija fasade in poševne strehe ali stropa oziroma tal)
 • gradnja ali nakup nizkoenergijske ali pasivne stanovanjske stavbe
 • nakup velikih energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov
 • nakup vozil na električni ali hibridni pogon
 • zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbest
 • nakup hišnih kompostnikov za predelavo biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva
 • naložbe v odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo ali učinkovito rabo vodnih virov, na primer nakup malih čistilnih naprav, namestitev naprave za zbiranje deževnice.

Občani lahko s kreditom Eko sklada financirajo celotne priznane stroške naložbe. Posamezen kredit lahko doseže 20.000 eurov. Za zahtevnejše naložbe v nizkoenergijske ali pasivne stanovanjske stavbe, naprave za pridobivanje električne energije, nakup osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon in za obsežnejšo obnovo objekta, lahko kredit znaša do 40.000 eurov. Najnižji znesek kredita je 1.500 eurov.

EkoSklad-1

Obrestna mera za kredite je letos spremenljiva in je določena v višini trimesečni EURIBOR (izračunan za 365 dni) + fiksni pribitek 1,5 %. Za sklenitev kreditne pogodbe in vodenje kredita je pooblaščena Banka Koper d.d., krediti pa se zavarujejo pri Zavarovalnici Triglav d.d.. Efektivne obrestne mere, stroški sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kredita ter zavarovalne premije so objavljene v javnem pozivu. Najdaljša odplačilna doba je 10 let.

Tudi letos Eko sklad omogoča financiranje gradnje nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb ter hkratne izvedbe več zahtevnejših ukrepov v energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov tako z nepovratnimi sredstvi kot tudi z ugodnim kreditom. Gre za primere, ko občan na stanovanjski stavbi izvaja tri ali več ukrepov skladno z javnim pozivom Eko sklada za nepovratne finančne spodbude 6SUB-OB11 in znašajo priznani stroški več kot 20.000 eurov. Za vse ostale primere velja, da kredit in nepovratna sredstva Eko sklada niso združljiva.

Dokumentacija za prijavo bo od objave poziva v Uradnem listu RS objavljena na spletnih straneh Eko sklada www.ekosklad.si, kandidati pa jo lahko prejmejo tudi po pošti. Javni poziv velja do 31.1.2012.

Vir: www.ekosklad.si

 
Hkrati kredit in nepovratna sredstva za nizko energijske in pasivne hiše PDF natisni E-pošta
Finančne vzpodbude - Nepovratna sredstva
Četrtek, 21 Oktober 2010 00:00

Ta petek bo v Uradnem listu objavljena pomembna dopolnitev javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občanom, ki investirajo v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb (javni poziv 4SUB-OB10). Ti bodo lahko, če izpolnjujejo nekatere razpisane pogoje, pridobili hkrati nepovratna sredstva in ugoden kredit Eko sklada.

Več ...
 
Finančna pomoč v letu 2011 PDF natisni E-pošta
Finančne vzpodbude - Nepovratna sredstva
Ponedeljek, 11 April 2011 00:00

Eko sklad

Eko sklad vzpodbuja naložbe, skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije. Kako in kdaj lahko pri njem zaprosimo za nepovratna sredstva in kredite?

Eko sklad je javni sklad, največja finančna ustanova, namenjena spodbujanju okoljskih naložb v Republiki Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 2008 in je naslednik Ekološko razvojnega sklada. Okoljske naložbe spodbuja z ugodnimi krediti in nepovratnimi finančnimi spodbudami tako za občane kot za pravne osebe.

eko-sklad-2011-1

Več ...
 

Spletna stran gostuje na strežnikih GoDaddy.com